Få full kontroll över dina projekt
4PS Portala lösningar

Samarbeta online i dina projekt

Det finns många interna och externa intressenter som deltar i ett projekt. Alla parter bidrar med värde på sitt vis, och alla aktiviteter måste dokumenteras. Det sker ofta manuellt eller via långa mailkonversationer.

 

Du vill samarbeta med flera parter samtidigt i ett tidigt skede i projekten, exempelvis med arkitekter, försäljare och underleverantörer. Det kallas suppy chain-samarbete. Ur vårt perspektiv är det grunden för ett framgångsrikt projekt.

 

All information som produceras av dig eller andra involverade parter måste dokumenteras i ditt affärssystem, på ett enkelt och säkert sätt. Genom att använda 4PS Portaler kan du digitalisera hela processen.

4PS har ett antal olika standardportaler som arbetar på ett integrerat sätt med 4PS Construct.

  • 4PS Tidsportal l Lägg in dina tider på rätt projekt när du vill, var du vill
  • 4PS Serviceportal l Samarbeta och interagera med dina kunder på en enda plattform
  • 4PS Portal för underleverantörer l Samarbeta digitalt med underleverantörer
  • 4PS Projektportal l Hantera dina projektdokument online och samarbeta i dina projekt

Vill du veta mer om vad det finns för möjligheter med dessa portaler? Ladda ned en broschyr här.

Ladda ner
4PS-Portal-Solutions.pdf

Logging Hours Online

Many project organisations still use time reports. The site manager records the hours of the team, after which a colleague at the office copies these hours into the bookkeeping package manually. To our knowledge, hours have always been assigned to projects in this way.

 

But is it the most efficient way? We do not think so, and therefore we developed the 4PS Timesheet Portal, specifically intended for people who do not have access to, or do not have a licence for, the bookkeeping package.

 

Anytime and Anywhere

Using the 4PS Timesheet Portal, your staff can fill in their timesheets online at the construction site, on the way to work or at the office. As standard, all employees are shown the projects they are involved in and can post their hours with a simple mouse click. A web-based timesheet application also provides the option to obtain a clear overview of leave records.

 

After the hours have been approved by the manager, they are transferred to 4PS Construct. The administration can perform a last check before finalising the closing.

 

With the 4PS Timesheet Portal, it is easier for employees of construction, installation and civil engineering companies to post their hours. Additionally, the chance of errors (caused by copying information manually) is reduced, and the 4PS Timesheet Portal saves you a lot of time.

 

Fact: 15,000 employees in the Netherlands already enter their hours via the 4PS Timesheet Portal on a daily basis.

 

Mer information

Tillvägagångssätt

Konsultation och implentering
Implementeringen av vårt system kräver kunskap om just din verksamhets processer, change management och givetvis även applikationen. Våra 4PS-konsulter garanterar snabb, kontrollerad och kostnadseffektiv implementering.
Projektledning
Implementeringens framgång beror till viss del på bra projektledning. Viktigt är här att implementationen sker medan din verksamhet fortfarande är igång. 4PS projektledare övervakar utvecklingen och framskridandet av projektet och kvalitetssäkrar alla processer.
Support
Vi strävar givetvis efter ett optimalt användande av våra produkter. Om du har några frågor eller anmärkningar, vill du givetvis rapportera detta på ett snabbt och enkelt sätt. 4PS supportteam är specialister med bred kunskap om alla våra lösningar, här för att hjälpa dig och din verksamhet!