Få full kontroll över dina projekt
4PS Portala lösningar

Samarbeta online i dina projekt

Det finns många interna och externa intressenter som deltar i ett projekt. Alla parter bidrar med värde på sitt vis, och alla aktiviteter måste dokumenteras. Det sker ofta manuellt eller via långa mailkonversationer.

 

Du vill samarbeta med flera parter samtidigt i ett tidigt skede i projekten, exempelvis med arkitekter, försäljare och underleverantörer. Det kallas suppy chain-samarbete. Ur vårt perspektiv är det grunden för ett framgångsrikt projekt.

 

All information som produceras av dig eller andra involverade parter måste dokumenteras i ditt affärssystem, på ett enkelt och säkert sätt. Genom att använda 4PS Portaler kan du digitalisera hela processen.

4PS har ett antal olika standardportaler som arbetar på ett integrerat sätt med 4PS Construct.

  • 4PS Tidsportal l Lägg in dina tider på rätt projekt när du vill, var du vill
  • 4PS Serviceportal l Samarbeta och interagera med dina kunder på en enda plattform
  • 4PS Portal för underleverantörer l Samarbeta digitalt med underleverantörer
  • 4PS Projektportal l Hantera dina projektdokument online och samarbeta i dina projekt

Vill du veta mer om vad det finns för möjligheter med dessa portaler? Ladda ned en broschyr här.

Ladda ner
4PS-Portal-Solutions.pdf

Optimum Collaboration 

The 4PS Subcontractor Portal enables your back office (4PS Construct) to communicate digitally with your subcontractors’ back offices. This makes the large flow of paper documents that have to be sent by post a thing of the past and makes collaboration quicker, cheaper, more complete and thus better!

 

Exchanging Information: Easy and Transparent

Via the 4PS Subcontractor Portal, you can make orders, status updates and invoices available to your subcontractors. Furthermore, subcontractors are better able to keep you abreast of progress and supply you with any reports.

A Glance Behind the Scenes

The Subcontractor Portal is the ideal means of communication between your collaboration partners and, in summary, has the following functionality:

 

  • Sharing project information
  • Adding comments
  • Monitoring process and reporting
  • Uploading and downloading documents

 

In short: with the 4PS Subcontractor Portal, you always have access to the right information and can always adjust your pace.

 

Mer information

Tillvägagångssätt

Konsultation och implentering
Implementeringen av vårt system kräver kunskap om just din verksamhets processer, change management och givetvis även applikationen. Våra 4PS-konsulter garanterar snabb, kontrollerad och kostnadseffektiv implementering.
Projektledning
Implementeringens framgång beror till viss del på bra projektledning. Viktigt är här att implementationen sker medan din verksamhet fortfarande är igång. 4PS projektledare övervakar utvecklingen och framskridandet av projektet och kvalitetssäkrar alla processer.
Support
Vi strävar givetvis efter ett optimalt användande av våra produkter. Om du har några frågor eller anmärkningar, vill du givetvis rapportera detta på ett snabbt och enkelt sätt. 4PS supportteam är specialister med bred kunskap om alla våra lösningar, här för att hjälpa dig och din verksamhet!