Få full kontroll över dina projekt
4PS Portala lösningar

Samarbeta online i dina projekt

Det finns många interna och externa intressenter som deltar i ett projekt. Alla parter bidrar med värde på sitt vis, och alla aktiviteter måste dokumenteras. Det sker ofta manuellt eller via långa mailkonversationer.

 

Du vill samarbeta med flera parter samtidigt i ett tidigt skede i projekten, exempelvis med arkitekter, försäljare och underleverantörer. Det kallas suppy chain-samarbete. Ur vårt perspektiv är det grunden för ett framgångsrikt projekt.

 

All information som produceras av dig eller andra involverade parter måste dokumenteras i ditt affärssystem, på ett enkelt och säkert sätt. Genom att använda 4PS Portaler kan du digitalisera hela processen.

4PS har ett antal olika standardportaler som arbetar på ett integrerat sätt med 4PS Construct.

  • 4PS Tidsportal l Lägg in dina tider på rätt projekt när du vill, var du vill
  • 4PS Serviceportal l Samarbeta och interagera med dina kunder på en enda plattform
  • 4PS Portal för underleverantörer l Samarbeta digitalt med underleverantörer
  • 4PS Projektportal l Hantera dina projektdokument online och samarbeta i dina projekt

Vill du veta mer om vad det finns för möjligheter med dessa portaler? Ladda ned en broschyr här.

Ladda ner
4PS-Portal-Solutions.pdf

‘Relieving customers of any non-core activities and reaping the rewards to boot? These are the aims of the 4PS Service Portal. Insight into the call, initiating the right actions quickly, and sharing the performance with your customer afterwards.’

 

Two-way Traffic

Your customers can use the 4PS Service Portal to submit a call quickly and easily. The calls are received directly in 4PS Construct, reducing the number of phone calls per day for your service coordinator drastically. Additionally, you always have an up-to-date overview of the planned and current service orders.

 

Customers can view the status of their call. Especially if the solution is combined with 4PS Mobile, you can give your customer an exact estimate of the field service employee’s time of arrival.

That Is What We Call Service!

After the response to a call has been completed, feedback on the performance can be given via the Service Portal. It enables you to extend your services and offers you the option of being in contact with your customer at all times. Communication has never been this easy!

 

Some Functionality:

  • It is up to you to decide which information you want to share with your customers;
  • Customers can add an image or document to their call;
  • The portal can be adjusted to your house style, giving you the possibility to represent your brand to customers.

Mer information

Tillvägagångssätt

Konsultation och implentering
Implementeringen av vårt system kräver kunskap om just din verksamhets processer, change management och givetvis även applikationen. Våra 4PS-konsulter garanterar snabb, kontrollerad och kostnadseffektiv implementering.
Projektledning
Implementeringens framgång beror till viss del på bra projektledning. Viktigt är här att implementationen sker medan din verksamhet fortfarande är igång. 4PS projektledare övervakar utvecklingen och framskridandet av projektet och kvalitetssäkrar alla processer.
Support
Vi strävar givetvis efter ett optimalt användande av våra produkter. Om du har några frågor eller anmärkningar, vill du givetvis rapportera detta på ett snabbt och enkelt sätt. 4PS supportteam är specialister med bred kunskap om alla våra lösningar, här för att hjälpa dig och din verksamhet!