Få full kontroll över dina projekt
4PS Mobil

Inga mer arbetsorder på papper

Med 4PS Mobil får du en digital applikation för din personal på fältet så att deras arbete fungerar när du vill, var du vill. Fördelarna är:

  • Sömlös integration med 4PS Construct
  • Inblick i realtid kring utvecklingen i dina arbetsordrar
  • Komplett hantering av korrigerande och förebyggande arbetsordrar, inklusive inspektionslistor
  • Navigering från din tablet eller dator
  • Lägg beställningar från din favoritleverantör, direkt i appen
  • Serviceteknikerns dagschema genereras automatiskt
  • Skapa arbetsordrar decentraliserat, exempelvis utanför arbetstid
  • Effektivare hantering av arbetsordrar som ger dig möjlighet att utföra fler per dag
  • Tusentals servicetekniker i Nederländerna arbetar med 4PS Mobils arbetsblad idag. Genom att lägga in data en enda gång minimerar de risken för fel. Lösningen sparar även tid och är kostnadseffektiv. Genom att kunden godknner direkt, blir aktiviteten betald snabbare, vilket i sin tur påverkar din likviditet positivt. 4PS Mobil bidrar till både kund- och personalnöjdhet.

Ladda ned vår broschyr och bli inspirerad av hur 4PS Mobil kan hjälpa just ditt företag.

Tusentals mekaniker i Holland och Sverige arbetar med 4PS Mobils arbetsblad. De behöver bara skriva in sin information en enda gång och reducerar därmed risken för fel. Det är dessutom tids- och kostnadseffektivt. I och med att kunden direkt kan godkänna arbetet, får du betalt snabbare vilket har direkt påverkan på din likviditet. 4PS Mobil bidrar till ökad personal- och kundnöjdhet.

 

Ladda ner vår broschyr och inspireras av hur 4PS Mobil kan hjälpa just din organisation.

Ladda ner
4PS-Mobile-Digital-Work-Order.pdf

Insight into Stock

The materials leaving the vehicle need to be replenished. One of the 4PS functionalities is vehicle inventory management. After he/she has finished the job, the mechanic fills in which materials he/she has used. Next, the application shows which materials need to be replenished.

 

A Grip on Your Materials

Orders can be made directly from 4PS Mobile company to your favourite wholesaler. The mechanic can see immediately which materials he/she needs, and if these are in stock, they can be ordered easily. It gives your organisation immediate insight into your mechanic's use of materials.

Foresight Is the Essence of Government

The mechanic and customer would not be very pleased if the mechanic finds out halfway through the job that he/she has not brought the right materials. It would cause unnecessary delay and frustration. Transparency and foresight help prevent such situations, and in 4PS Mobile, prevention can be achieved quite easily.

 

Discover the convenience of 4PS Mobile, for your customer, your vendor and your colleagues!

 

Mer information

Tillvägagångssätt

Konsultation och implentering
Implementeringen av vårt system kräver kunskap om just din verksamhets processer, change management och givetvis även applikationen. Våra 4PS-konsulter garanterar snabb, kontrollerad och kostnadseffektiv implementering.
Projektledning
Implementeringens framgång beror till viss del på bra projektledning. Viktigt är här att implementationen sker medan din verksamhet fortfarande är igång. 4PS projektledare övervakar utvecklingen och framskridandet av projektet och kvalitetssäkrar alla processer.
Support
Vi strävar givetvis efter ett optimalt användande av våra produkter. Om du har några frågor eller anmärkningar, vill du givetvis rapportera detta på ett snabbt och enkelt sätt. 4PS supportteam är specialister med bred kunskap om alla våra lösningar, här för att hjälpa dig och din verksamhet!