Affärssystem inom infrastruktur
4PS Portala lösningar

Samarbeta online i dina projekt

Det finns många interna och externa intressenter som deltar i ett projekt. Alla parter bidrar med värde på sitt vis, och alla aktiviteter måste dokumenteras. Det sker ofta manuellt eller via långa mailkonversationer.

 

Du vill samarbeta med flera parter samtidigt i ett tidigt skede i projekten, exempelvis med arkitekter, försäljare och underleverantörer. Det kallas suppy chain-samarbete. Ur vårt perspektiv är det grunden för ett framgångsrikt projekt.

 

All information som produceras av dig eller andra involverade parter måste dokumenteras i ditt affärssystem, på ett enkelt och säkert sätt. Genom att använda 4PS Portaler kan du digitalisera hela processen.

4PS har ett antal olika standardportaler som arbetar på ett integrerat sätt med 4PS Construct.

  • 4PS Tidsportal l Lägg in dina tider på rätt projekt när du vill, var du vill
  • 4PS Serviceportal l Samarbeta och interagera med dina kunder på en enda plattform
  • 4PS Portal för underleverantörer l Samarbeta digitalt med underleverantörer
  • 4PS Projektportal l Hantera dina projektdokument online och samarbeta i dina projekt

Vill du veta mer om vad det finns för möjligheter med dessa portaler? Ladda ned en broschyr här.

Ladda ner
4PS-Portal-Solutions.pdf

Supply Chain Collaboration with Microsoft and 4PS

Quality and efficiency in a project depend on good collaboration. The customer wants value for money, or, in other words, good quality at an attractive price.

 

A central location for sharing project information that can be accessed by the chain partners involved is indispensable in projects. This is why 4PS has developed the 4PS Project Portal for construction, installation and civil engineering companies in particular – a location where:

 

  • you can always find the right document version.
  • the right project information is always available.
  • you gain insight into the progress, action status and outstanding issues.

 

As this solution is based on the reliable Microsoft SharePoint, you can create a unique site per project, so that you and your colleagues always have access to the right information anywhere. All you need is a browser.

From Unstructured to Structured Data

A project site can be created for every project in 4PS Construct. At the click of a button, you can generate such a project site, including the proper rights for the project members involved. Every project site is divided into subsites, each with their own document library.

 

Depending on his or her rights, a person can visit one or several subsites or libraries. You can indicate if this person has read-only rights or is also authorised to make changes.

 

The 4PS Project Portal is a standard portal with a development agenda. You continue to benefit from innovation without the drawbacks of tailor-made solutions.

 

Mer information

Tillvägagångssätt

Konsultation och implentering
Implementeringen av vårt system kräver kunskap om just din verksamhets processer, change management och givetvis även applikationen. Våra 4PS-konsulter garanterar snabb, kontrollerad och kostnadseffektiv implementering.
Projektledning
Implementeringens framgång beror till viss del på bra projektledning. Viktigt är här att implementationen sker medan din verksamhet fortfarande är igång. 4PS projektledare övervakar utvecklingen och framskridandet av projektet och kvalitetssäkrar alla processer.
Support
Vi strävar givetvis efter ett optimalt användande av våra produkter. Om du har några frågor eller anmärkningar, vill du givetvis rapportera detta på ett snabbt och enkelt sätt. 4PS supportteam är specialister med bred kunskap om alla våra lösningar, här för att hjälpa dig och din verksamhet!