Affärssystem inom infrastruktur
4PS Planering

Välorganiserad, integrerad och visuell..

Tydlig kapacitetsorganisering och projektplanering är ett oumbärligt verktyg. 4PS erbjuder en grafisk planeringslösning som gör det möjligt att effektivt planera små till väldigt stora volymer. Lösningen är flexibel, intuitiv och smart. Baserat på olika typer av faktorer, kan planeringen ge förslag på vilken tekniker som bör användas för olika arbeten.

 

Genom att ange korrekt tidshorisont och typ av arbetsorder kan du få en relevant bild, som även är applicerbar över flera bolag. 

När arbetsordern är inplanerad kan den skickas till en tekniker digitalt. Ändringar syns sedan i realtid i planeringen, så att den som planerat kan göra ändringar om det blir nödvändigt.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med 4PS Planering? Ladda ned din broschyr här.

Ladda ner
4PS-Planning-Solutions.pdf

4PS Graphical Service Planning has been developed for (visual) detail planning. This solution offers direct insight into capacity and availability and enables you to put the two to optimum use. 4PS has developed various planning screens, which are explained below:

 

Gantt Chart | Planning Service Orders

 • Visual planning screen for the longer-term orders. In other words: plannable maintenance;
 • Insight into the service orders to be planned and service orders in progress;
 • Insight into progress by means of actual hours and progress level.

 

Schedule Chart | Planning Employees

 • Visual planning screen;
 • Insight into plannable employees in the short and long terms;
 • Insight into time use.

Dispatch Chart | Ad Hoc Planning

 • Possibility of making planning agreements quickly;
 • Planning in the short to very short term;
 • Combination of the Gantt chart, Service Order Monitor, Deadline Control and the overview of planned and unplanned service orders, all in one.

 

Resource Code Chart | Insight into the Total Occupancy of Plannable Employees

 

Topographic Chart | Insight into Customer and Colleague Locations

 • Topographic chart on which the locations of orders and your employees are shown;
 • Planning while saving time;
 • Insight into routes taken when you have recorded GPS coordinates in 4PS Construct.

 

Mer information

Tillvägagångssätt

Konsultation och implentering
Implementeringen av vårt system kräver kunskap om just din verksamhets processer, change management och givetvis även applikationen. Våra 4PS-konsulter garanterar snabb, kontrollerad och kostnadseffektiv implementering.
Projektledning
Implementeringens framgång beror till viss del på bra projektledning. Viktigt är här att implementationen sker medan din verksamhet fortfarande är igång. 4PS projektledare övervakar utvecklingen och framskridandet av projektet och kvalitetssäkrar alla processer.
Support
Vi strävar givetvis efter ett optimalt användande av våra produkter. Om du har några frågor eller anmärkningar, vill du givetvis rapportera detta på ett snabbt och enkelt sätt. 4PS supportteam är specialister med bred kunskap om alla våra lösningar, här för att hjälpa dig och din verksamhet!